ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ รักโลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้สู่ชุมชน มีให้เลือกมากมายเช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แพ็คเกจ One Day Walk With Elephants ของเรา เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ใช้เวลาคุณภาพกับช้างในถิ่นที่อยู่ ตามธรรมชาติของพวกมัน ในโปรแกรมนี้คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการช่วยชีวิตช้างของปางช้าง ผู้เยี่ยม ชมจะได้ออกเดินทางไปในป่าพร้อมกับช้า…
Duration: 1 วัน
Pickup available
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบางโรงเด่นชัดด้วยการผสมผสานนานาวัฒนธรรม ผ่านวิถีชีวิตด้งเดิมของชุมชนที่ยังไม่ โดนความศิวิไลซ์ของตัวเมืองกลืนกินมากนัก โดยนำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันทั้งการแต่งกาย ร่วมสมัยในวิถีไทยพุทธและไทยอิสลาม ในโอกาสพิเ…
Duration: ครึ่งวัน
No Pickup
เอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบางโรงเด่นชัดด้วยการผสมผสานนานาวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนที่ยังไม่ โดนความศิวิไลซ์ของตัวเมืองกลืนกินมากนักโดยนําเสนอผ่านเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวัน ทั้งการแต่งกาย ร่วมสมัยในวิถีไทยพุทธและไทยอิสลามในโอกาสพิ…
Duration: 1 วัน
No Pickup
ค้นพบความตื่นเต้นในการได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกับช้าง โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่มีเวลาไม่มาก แต่ต้องการพบปะกับช้าง
Duration: 1 วัน
No Pickup
ค้นพบความตื่นเต้นของการได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวพร้อมได้ช่วยเหลือช้างโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่มีเวลาไม่มาก แต่ต้องการพบกับช้าง ให้อาหารและต้องการอาบนํ้าร่วมกับพวกเขา
Duration: ครึ่งวัน
Pickup available
ค้นพบความตื่นเต้นของการได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวพร้อมได้ช่วยเหลือช้างโปรแกรมนี้เหมาะสําหรับทุกคนที่มีเวลาไม่มาก แต่ต้องการพบกับช้าง ให้อาหารและต้องการอาบนํ้าร่วมกับพวกเขา
Duration: ครึ่งวัน
Pickup available
ในช่วงบ่ายของการเยี่ยมชมที่ปางช้างพบกับไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับช้างเล็กน้อยหลังจากได้รับการจัดสรรอาหารช้างเพื่อเลี้ยงช้างแล้วคุณจะได้พบกับไกด์ที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นมา คุณสามารถสัมผัสให้อาหารถ่ายภาพและโต้ตอบกับช้างในยามว่…
Duration: ครึ่งวัน
Pickup available
แพ็กเกจเยี่ยมชมช้าง ครึ่งวันมอบโอกาสที่สนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้เวลาคุณภาพร่วมกับช้างตามธรรมชาติรวมทั้งรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติและพฤติกรรมของช้างและสร้างความทรงจําตลอดชีวิตของเวลาที่พวกเขาใช้ไปกับสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้…
Duration: ครึ่งวัน
Pickup available