สไมล์ ทิกเก็ต แอนด์ ทัวร์

บริการจัดโปรแกรมนำเที่ยว, ประชุมนอกสถานที่, กิจกรรม Outing สำหรับบุคคลทั่วไป, ครอบครัว, องค์กร บริษัท และหน่วยงานราชการ

 

บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน สอบถามเรื่องการเดินทางภายในและต่างประเทศเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากสายการบิน ซึ่งครอบคลุมประเภทบัตรโดยสารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วบุคคล, กลุ่มหมู่คณะ, ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

ใบอนุญาตินำเที่ยวเลขที่ 31/00880

จัดนำเที่ยวตามมาตรฐาน SHA+

 
#เดินทางในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โปรดศึกษาเงื่อนไขบัตรโดยสารก่อนการทำการสำรองนะคะ หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ “สไมล์ทิกเก็ต” ได้ทุกวัน เพื่อรับประโยชน์ และส่วนลดสูงสุด